שתי מעטפות 

שאלות לעיבוד

מטרת המשחק

התלמידים יטמיעו ידע הנלמד במהלך הקורס/ שיעור.

הכנות ועזרים

 • איזה מידע היה במעטפה של הקבוצה שלכם?

 • מה היה נושא המעטפה של הקבוצה השנייה? 

 • האם אתם חושבים שכדי להבין טוב יותר את החומר ולזכור אותו כדאי לשחק לפני או אחרי שהחומר נלמד בכיתה?

 • איך אתם חושבים שמה שלמדתם במסגרת המשחק מתקשר לנושא שלנו?

 • היבט נוסף- עבודת צוות:
  מה הרגשתם במהלך המשחק? 
  מה היה תפקידכם בקבוצה? 
  איך החלטתם מי יעשה מה? האם היו קונפליקטים ועל איזה רקע?
  היה שלב של תכנון ואם כן איך הוא התבצע?
  מה היה רגע השיא במשחק?
  אם הייתם יכולים לשחק שוב, מה הייתם עושים אחרת?

למדריכה: ההכנה למשחק תתבצע בהתאם לקורס אותו אנו מעבירים ולשיעור בו נרצה להשתמש במשחק. ניתן להכין מראש דפי מידע ושאלות לכל שיעור כך שאם נחליט לשחק באופן ספונטאני יהיה לנו את החומר מוכן.

 • 2 מעטפות

 • 2דפי מידע שונים בנושאי השיעור אותם נרצה להטמיע. יש להניח את הכל במעטפה.

 • 2  דפי שאלות כן/לא על החומר המצוין בדף במעטפה/ כרטיסיות עם שאלות כן/לא על החומר.

איפה נשחק?
 נצא לשטח פתוח בתחומי בית הספר, עדיף מגרש ספורט. נחלק את המגרש ל-2.

מהלך המשחק

 1. מחלקים ל 2 קבוצות. כל קבוצה מקבלת מעטפה ובה דף מידע בנושא הנלמד ודף שאלות כן/לא (אלו יכולות להיות כרטיסיות כאשר בכל אחת יש שאלה).
  הקבוצה צריכה לשמור ולהגן על המעטפה מפני הקבוצה השנייה- אסור לקבוצה היריבה לחטוף את המעטפה.

 2. כל קבוצה מוציאה את דף המידע שיש לה במעטפה ולומדת אותו (כדאי שזה יהיה מידע שהם כבר עברו עליו בכיתה).
  בנוסף לדף המידע במעטפה יש דף שאלותכן/לא או כרטיסיות עם שאלות כן/לא. ניתן להחליט שהן יישארו במעטפה או לתת אותן לאחד השחקנים.

 3. את המעטפה מניחה כל קבוצה בקצה הצד שלה במגרש.

 4. מתחילים לשחק, המטרה היא לגנוב את המעטפה ולנחש מה הנושא אותו למדו השחקנים.

 5. אם שחקן מהקבוצה היריבה נתפס, יש לשאול אותו שאלה מתוך החומר שבמעטפה (השאלות מופיעות בדף או בכרטיסיות שבמעטפה, אין צורך להמציא מהראש), אם הוא ענה נכון, הוא משוחרר, אם לא, הוא נפסל ויוצא מהמשחק.

 6. במידה והקבוצה היריבה גנבה את המעטפה אך לא ענתה נכון מה הנושא הנלמד, הם צריכים להחזיר את המעטפה וממשיכים לשחק.