שרשרת משימות 

שאלות לעיבוד

  • איך הרגשתם במהלך המשחק?

  • מה לדעתכם הרעיון/ המסר העיקרי במשחק?

  • מה עזר לכם להצליח?

  • האם לדעתכם תוכלו לשפר במשחק חוזר את זמן התגובה?

  • מה אפשר ליישם מהמשחק הזה בחיים בשיעור שלנו?

153354-OU5UBJ-367.jpg

מטרת המשחק

גיבוש והכרות, חיזוק קשב בקבוצה

הכנות ועזרים

פתקים עם משימות כמספר התלמידים

מהלך המשחק

כל תלמיד מקבל משימה. כל משימה של תלמיד תלויה במשהו אחר שיקרה בפעילות, כלומר שתלמיד אחר יבצע. לדוגמה:

"אתה מתחיל לקפוץ על רגל אחת אחרי זה שמחא כפים עשר פעמים"

"עליך למחוא כפיים עשר פעמים אחרי זה ששר רק אלינו אוירון"

"עליך לשיר רד אלינו אוירון אחרי זה שהרים ידים על הראש..".