הקונגרס 

שאלות לעיבוד

 • איך הרגשתם במהלך המשחק?

 • ראיתי במהלך המשחק ש... (לספר על התנהגות שלהם)- האם תוכלו להסביר את זה?

 • מה עזר לנצח את המשחק, אסטרטגיה או מזל? האם הייתם עושים להבא משהו אחר?

מטרת המשחק

גיבוש והיכרות

הכנות ועזרים

 • כתיבת שמות כל תלמידי הכיתה על פתקים

 • קשים

 • חלוקת הכיתה ל-2 וסידור במעגל.

מהלך המשחק

video_preview_0002.jpg
 • התלמידים מתיישבים במעגל סגור. מוסיפים כיסא נוסף שנשאר ריק.

 • המדריך מחלק את הקבוצה ל-2 קבוצות לסירוגין,(1,2..1,2)

 • תלמידי קבוצה 1 מקבלים קש (קש לכל תלמיד), תלמידי קבוצה ב לא מקבלים שום פרט מזהה.

 • המדריך מחלק פתקים עם שמות התלמידים- פתק לכל תלמיד.

 • מתחילים את המשחק: התלמיד אשר מימינו נמצא הכיסא הריק אומר שם של תלמיד בכיתה. מי שמחזיק בפתק עם השם מגיע לשבת על הכיסא הריק. וכך ממשיכים.

 • המטרה: ליצור רצף של ארבעה  כסאות עם תלמידים מאותה קבוצה. הקשים עוזרים לנו לזהות את הקבוצות.